Blog

De belangrijkste golfsimulator termen uitgelegd!

De belangrijkste golfsimulator termen uitgelegd!

Mocht je al wat onderzoek gedaan hebben naar golfsimulators, dan kan het best zijn dat je vele termen niet begreep en dat informatie niet gebundeld was. Na het lezen van dit artikel zul je alles te weten zijn gekomen over de verschillende termen die deze apparaten gebruiken. De termen zijn in het Engels, en daar is bewust voor gekozen omdat de meeste golfsimulators dezelfde termen gebruiken, daarnaast is helaas ook niet alles te vertalen naar het Nederlands.

Ball speed, club speed & smash factor

We beginnen met de meest belangrijke en vaakst voorkomende termen (groen): Ball Speed. Balsnelheid wordt gecreëerd door clubsnelheid en impact. Een slechte impact, zoals schoten op de teen of hiel, zal de potentiële balsnelheid verminderen. Daarnaast kan een draw of fade ook de balsnelheid verminderen.

Hoewel de clubsnelheid van een golfer de sleutel is tot de potentiële afstand, is de balsnelheid die wordt gecreëerd bij impact de grootste factor in hoeverre de bal daadwerkelijk vliegt.

Verhogen van de balsnelheid met 1 mph (~1 km/h), kan de lengte van uw vlucht met maximaal 2m verlengen.

Vervolgens rapporteren de meeste simulatoren Club Speed. Clubsnelheid is de snelheid waarmee het clubhoofd zich beweegt vlak voor de impact. Meer clubsnelheid is gelijk aan meer potentiële afstand. Als je 1 mph aan clubsnelheid toevoegt, kun je de afstand met de Driver tot wel 3 meter vergroten.

Ball en Club Speed vormen de basis voor de Smash Factor, dit meet de hoeveelheid energie die van het clubhoofd naar de golfbal wordt overgebracht. Hoe hoger de smashfactor, hoe beter de energieoverdracht. Een goede golfer hoopt een smash-factor van 1.5 te behalen met zijn Driver. Dat betekent dat voor een clubsnelheid van 100 mph de balsnelheid 150 mph zou moeten zijn. Hoe hoger de loft van de club, hoe lager de smashfactor zal zijn. Zo kan het zijn dat 2 verschillende spelers beide een smash factor hebben van 1.4, echter de een meer clubsnelheid genereert, daar waar de ander zorgt voor meer balsnelheid.

Carry, roll & total distance

Na club en snelheid, heb je uiteraard ook afstand, namelijk Carry Distance: de afstand die de bal door de lucht aflegt. Het is belangrijk om te weten dat bij alle golfsimulators het landingsgebied op dezelfde hoogte ligt als waarvandaan de bal wordt geraakt. Daarnaast is er uiteraard ook een rolgedeelte: Roll Distance: de afstand die je bal nog aflegt na zijn carry. Meestal zie je namelijk op een Driving Range wel waar de bal landt, maar niet hoever die nog door rolt. De launch monitor berekent dit op basis van een vlakke fairway. Tel je uiteindelijk deze carry en roll distance bij elkaar op dan krijg je de Total Distance; ook wel totale afstand.

Verder komt de term Apex Height regelmatig voorbij, dat is niks meer dan de maximale hoogte van de golfbal gemeten ten opzichte van de hoogte waarvandaan de golfbal werd geslagen.

En tot slot de Flight Time / Hang Time van een golfbal, die verteld hoe lang de bal in de lucht is. Deze statistiek is vooral belangrijk bij de Driver. Hoe langer de bal in de lucht hangt, hoe meer afstand je drive heeft.

Spin cijfers

Meest voor de hand liggende volgende onderwerp is spin. Spin rate is de hoeveelheid spin op de golfbal direct na impact. De spinsnelheid heeft grote invloed op de carry en roll distance. De spinsnelheid is een van de lastigste cijfers, vooral bij winderige omstandigheden is die namelijk erg lastig te bepalen, maar heeft wel enorm veel invloed op alle bovengenoemde termen. Daarnaast is dit voor golfsimulators ook het lastigst te meten, en worden metalen stickers op de bal aangeraden.

Spin Axis vertegenwoordigt de hoeveelheid kromming van een golfshot. Een negatieve spin-as vertegenwoordigt een bal die naar links buigt (draw), een positieve spin-as vertegenwoordigt een bal die naar rechts buigt (fade), en een nul-spin-as vertegenwoordigt een schot zonder kromming.

De draai-as wordt bepaald bij impact en zal tijdens de vlucht van de bal hetzelfde blijven. Ook al kan de wind de bal in verschillende richtingen “duwen”, de draai-as blijft ongewijzigd. Spin-as wordt gemeten ten opzichte van de horizon. In het algemeen is een Spin Axis van tussen de -2 en 2 een rechte bal. Hoe hoger het nummer, hoe meer curve er zichtbaar is.

Clubhoofd richtingen

Club Path is de richting waarin het clubhoofd beweegt (rechts of links) bij moment van raken.

De meeste golfers relateren dit met het slaan van de bal "van binnen naar buiten" of "van buiten naar binnen". Een positieve waarde betekent dat de club bij impact naar de rechterkant van het doel beweegt (‘van binnen naar buiten’ voor een rechtshandige golfer) en een negatieve waarde betekent dat de club naar links van het doel beweegt ('van buiten naar binnen' voor een rechtshandige golfer).

Een "binnen-naar-buiten" clubbad is nodig om een ​​draw te slaan en een "buiten-naar-binnen" clubbad is nodig om een ​​fade te slaan. Het optimale clubpad is afhankelijk van het type slag dat de golfer wil spelen. Een golfer wil misschien een 5 yard fade, straight shot of 10 yard draw slaan. Elk van deze shots heeft zijn eigen optimale clubbad.

Angle of Attack is de richting waarin het clubhoofd beweegt (omhoog of omlaag) bij moment van raken. Slagen die van de grond worden geraakt, moeten een negatieve aanvalshoek hebben om 'bal eerst' contact te creëren. Golfers met lagere clubsnelheden zullen moeten oppassen dat ze niet te veel naar beneden slaan (negatieve aanvalshoek) met hun ijzers. Dit heeft invloed op de potentiële afstand van de golfer. De aanvalshoek is vooral van belang bij de Driver, hier is die hoek erg laag, maar zal wel positief moeten zijn voor een optimaal resultaat. De loft van de driver moet zo worden gekozen dat deze de aanvalshoek van de golfer aanvult.

Face to Target of ook wel Face Angle is het verschil tussen de rechte lijn en het moment van impact.

Face to Path is het verschil tussen Face Angle and Club Path.

Verschillende angles (hoeken)

Naast balsnelheid, clubsnelheid, afstanden en spin data zul je nu termen tegenkomen die voornamelijk door prijzigere simulators gemeten worden.

Een van die metingen is de descent angle (daalhoek) van de golfbal. Dit wordt bepaald door het meten van de lanceerhoek (opstijghoek van de golfbal direct na impact) en spinsnelheden (snelheid waarmee de bal draait, gemeten in omwentelingen per minuut). De perfecte combinatie van lanceerhoek en spin zal leiden tot een ideale daalhoek en een grotere totale afstand.

Om dit te visualiseren, stel je voor dat je een slang gebruikt om water zo ver mogelijk te spuiten. Als je te hoog mikt, verlies je afstand omdat het water steil naar beneden gaat. Mik je te laag dan zal het te kort schieten vanwege een ondiepe boog.

Een optimale daalhoek voor de Driver zal tussen 35 en 40 graden zijn voor spelers met een zwaaisnelheid van de Driver tussen de 85 en 110 mph. Dit resulteert in de maximale carry en roll distance. De optimale hoek zal lager zijn voor spelers met lagere swingsnelheden en hoger voor spelers met hogere swingsnelheden.

Een term die waarvan de betekenis veel lijkt op die van de descent angle is Lateral Landing, ook wel land angle. Dit gaat namelijk over de landhoek, en niet de daalhoek. Deze landhoek wordt erg beinvloedt door de balvlucht, en heeft veel invloed op de roll distance. Ervan uitgaande dat al het andere gelijk is, zal een lagere (vlakkere) landhoek meer stuiteren en extra rol creëren. Op "normale" fairways zal 1 extra graad landhoek de bounce en roll met 1,5 tot 2 meter doen veranderen.

Het is belangrijk om de land angle in overweging te nemen bij het optimaliseren van je slagen. Met de Driver kan een lagere landhoek de carry verminderen, maar de totale afstand vergroten. Bij een pitch is het echter belangrijk om te weten hoeveel stuiters en rol er optreedt zodra de bal landt. Een landhoek van meer dan 45 graden wordt aanbevolen voor alle aanvalsschoten. Houd er rekening mee dat een landhoek groter dan 45 graden erg moeilijk te bereiken zal zijn met ijzersnelheden van minder dan 120 km/u (zonder verlies van mogelijke carry).

Naast land en daalhoeken zijn er ook zogenoemde verticale en horizontale lanceringshoeken, echter zal ik hiervoor eerst nog een term moeten uitleggen: namelijk Dynamic Loft.

Dat is de hoeveelheid loft op het slagvlak bij moment van impact. De aanvalshoek van de golfer, hoe de shaft buigt, hoe de golfer het clubhoofd loslaat, of het clubgezicht open of gesloten is voor het clubpad, en waar de bal contact maakt met het clubface, kunnen allemaal van invloed zijn op de dynamische loft. Het creëren van de juiste dynamische loft voor de clubsnelheid van de golfer is belangrijk voor het creëren van de optimale balvlucht en het maximaliseren van de carry.

Te veel dynamische loft kan de bal te hoog de lucht in sturen en de carry distance verkleinen.

Te weinig dynamische loft kan de bal te laag sturen, waardoor de roll distance groter wordt, en het complexer wordt de afstand te beoordelen/beheersen.

De Vertical Launch Angle (verticale lanceerhoek) is sterk gecorreleerd met dynamische loft. Dit is de hoek waarmee de bal opstijgt ten opzichte van de grond. De lanceerhoek zal altijd iets minder zijn dan de dynamische loft, maar zal een vergelijkbare waarde hebben. Naast de balsnelheid is de lanceerhoek een primaire component om de hoogte en afstand van een schot te bepalen. Elke golfer moet worden aangepast om de optimale balans tussen lanceerhoek en spinsnelheid te bereiken op basis van hun clubsnelheid en balsnelheid.

Daarnaast is er nog de Horizontal Launch Angle, dat is de hoek waarmee de bal vertrekt ten opzichte van de doellijn / rechtdoor. Positief betekent naar rechts, negatief betekent naar links.

Overige termen

Tot slot ga ik nog een aantal termen kort bechrijven die naar mijn mening minder relevant zijn, maar door de duurdere simulators wel gebruikt worden.

Te beginnen met Swing Plane Horizontal, die vertelt je de richting van de swing ten opzichte van de doellijn. Een positieve waarde betekent dat de boog zich rechts van het doel bevindt, negatief betekent dat deze zich links bevindt.

Eenvoudig omschreven is de Horizontal Swing Plane de richting waarin de hoelahoep (zwaaiboog) is gericht. Het is de richting van uw zwaai, gezien vanuit vogelperspectief.

Swing Plane Vertical  is een maatstaf voor hoe verticaal de zwaai is aan de onderkant van de swing. Hoe hoger het nummer, hoe meer verticaal of steil de zwaai is. Lagere cijfers geven aan dat de swing minder verticaal of vlakker is.

Spin loft is het verschil tussen dynamic loft en de angle of attack. De spin loft is gerelateerd aan de statische loft van de club, maar de shaft van de club, en de handen voor of achter het clubhoofd beinvloeden deze ratio ook.

Shot Dispersion is de afwijking in lengte die je hebt per club. Uiteindelijk is je doel een zo’n laag mogelijke afwijking te laten zien, wat betekent dat je constanter slaat en nog meer kan vertrouwen op je data. Niet iedere simulator houdt dit voor je bij, maar dit is wel erg handig.

Flightscope zijn unieke termen

Club Speed Profile (flightscope)

Het snelheidsprofiel toont de snelheid van het clubhoofd voor en na de impact. De linkerkant van deze grafiek toont de clubhoofdsnelheid in mijlen per uur (mph). De onderkant van de grafiek toont de afstand (ft) die de club heeft afgelegd voor en na de impact. Het onderstaande profiel laat zien dat het clubhoofd snelheid wint richting impact op ongeveer 1 meter voor de impact. Impact wordt aangeduid als "0" op het snelheidsprofiel. De meest consistente balaanvallers op de tour hebben een zeer lineair snelheidsprofiel voorafgaand aan de impact. Dit is een goede indicatie van een clubhoofd dat aan snelheid wint zonder spikes of drop. Inconsistentie in dit profiel kan de algehele clubhoofdsnelheid beïnvloeden.

Acceleration Profile (flightscope)

Het toont de versnelling van het clubhoofd voor en na de impact, weergegeven in g-krachten. De onderstaande grafiek laat een zeer lineair profiel zien, wat betekent dat er een zeer stabiel clubhoofd is. Dit zou een prettig profiel zijn voor een speler die op zoek is naar consistentie in de slag.

Al met al zijn er enorm veel golftermen voorbij gekomen die gebruikt worden door launch monitors. De een belangrijker dan de ander, wil je nou weten wat de exacte verschillen zijn tussen de simulators die je vind bij Golf Backyard, lees dan eens: "De verschillen tussen iedere Launch Monitor".

Volgende lezen

Golfsimulators: ze zijn eigenlijk onmisbaar!
Golfsimulators: ze zijn eigenlijk onmisbaar!